top of page

Playgroup

St Joseph’s School Playgroup

NHÓM BÉ CHƠI VUI

 

MIỄN PHÍ

Dành cho trẻ em ở tuổi sơ sinh cho tới tuổi đi vườn trẻ

& và cho phụ huynh/người săn sóc các em

 

Tại Hội Trường Giáo Xứ St Joseph

Mỗi ngày Thứ Ba 

(Bắt đầu từ Thứ Ba 9 Tháng 2)

8.45am – 11.00am

 

Không cần đăng ký ghi tên gì cả

Playgroup

Free for children from birth to pre-school and their parents/carers.

St Joseph's Parish Hall Every Tuesday

8.45 am - 11.00 am

No Booking required.

bottom of page